26 listopada 2012

Ziemniaczana Olimpiada

 
ZIEMNIACZANA OLIMPIADA
Dnia 19.11.2012, w ramach inauguracji roku sportowego 2012 -2013 w Szkole Podstawowej w Bolkowie, zorganizowano dla uczniów klas I, II i III imprezę pod nazwą „Ziemniaczana Olimpiada”, która jest pierwszą z trzech olimpiad. Zabawy sportowe na wesoło odbyły się w dużej sali gimnastycznej od godz.8.15 do godz.12.00, z przerwą śniadaniową w godz.11.00 – 11.15. Każda klasa miała wyznaczone miejsce wokół terenu rozgrywek, oznaczone symbolicznym ziemniaczkiem. Na początku olimpiady klasy kolejno zaprezentowały swój okrzyk sportowy zagrzewający do  sportowej walki. Konkurencje odbywały się rotacyjnie, to znaczy że każdą konkurencję wykonywały najpierw klasy I, później II, a po nich klasy III, na zmianę.                              
  Elementem integrującym był hymn Ziemniaczanej Olimpiady – piosenka „Kartofle” Marii Tomaszewskiej, którego refren był wspólnie śpiewany przez uczestników zabawy oraz ziemniaczany taniec. Do każdego zadania wychowawcy typowali po 4 zawodników, dbając, by każde dziecko wzięło udział w zabawie.
Celem zawodów była integracja dzieci i stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery oraz kształcenie umiejętności zdrowej, sportowej rywalizacji i propagowania sportowego stylu życia. 
 
 
Przeprowadzono następujące konkurencje:
·         Ziemniaczane wykopki,
·         Ładowanie wiader.
·         Przenoszenie worków.
·         Z ziemniakiem na głowie.
·         Ziemniaczany hokej.
·         Gorące ziemniaki.
Ostatnia konkurencja była przeznaczona dla uczniów i ich wychowawczyń i polegała na tym, aby w ciągu krótkiego czasu wypisać jak największą liczbę potraw z ziemniaków. 
Zdobyte miejsca w poszczególnych konkurencjach były notowane i po zakończeniu każdej konkurencji dokonywano przydziału punktów – ziemniaków, wg zasady:  I miejsce – 3 punkty,  II miejsce – 2 punkty,   III miejsce – 1 punkt.
Po podliczeniu głosów wyłoniono zwycięzców pierwszej olimpiady:
                                                 KLASY I:                                                  
              I miejsce – klasa I a /35pkt./                     I miejsce – klasa I c /35pkt./             
II miejsce – klasa I b /28pkt./          
KLASY II:
I miejsce – klasa II /37pkt./
II miejsce – klasa II a /31pkt./
III miejsce – klasa II c /31pkt./
KLASY III:
I miejsce – klasa III b /35pkt./
II miejsce – klasa III c /31pkt./
III miejsce – klasa III a /28pkt./

ZIEMNIACZANE CUDAKI

Dodatkowo, dzień 19 listopada 2012 został w szkole ogłoszony Dniem Ziemniaka. Klasy wcześniej otrzymały zawiadamiające telegramy. Zgodnie z obowiązujący regulaminem, dzieci miały przynieść po jednym ziemniaku i nauczyć się krótkiego wierszyka, który stał się okrzykiem olimpijskim. Równolegle z Ziemniaczaną Olimpiadą był przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemniaczane cudaki”. Wystawa ziemniaków o dziwnych kształtach została zorganizowana na sali gimnastycznej, a później została przeniesiona na łącznik na pierwszym piętrze. Każdy uczestnik sportowej zabawy z klas I-III, uczniowie klas IV-VI oraz goście i pracownicy szkoły mogli głosować na trzy najciekawsze ich zdaniem prace. Ilość ziemniaczanych cudaków przeszła przewidywania organizatorów, bo przygotowano ich aż 101. W związku z tym, że wszystkie prace były bardzo ciekawe, pomysłowe i wymagały włożenia dużo pracy i czasu w ich przygotowanie, komisja złożona z organizatorów wystawy, postanowiła nie przyznać miejsc od I do III. Wszystkie prace, które uzyskały w głosowaniu największą liczbę punktów zostały uhonorowane równoważnym wyróżnieniem.
Na dodatkowym spotkaniu na zakończenie Ziemniaczanej Olimpiady, Dyrektor Szkoły P. Sławomir Kałużny wręczył uroczyście legitymacje Sprawnego Dolnoślązaczka uczniom klas, które w tym roku szkolnym przystąpiły do tego programu.  
organizator: p. Iwona Kwiatkowska

22 listopada 2012

Obchody Święta Niepodległości

 Dnia 8 listopada 2012 r. w Szkole Podstawowej w Bolkowie odbyła się uroczystość szkolna z okazji 94 rocznicy odzyskania Niepodległości dla uczniów klas I - III.
Akademię przygotowała klasa II c. Uczniowie zaprezentowali opowiadanie wydarzeń historycznych, recytowali teksty literackie i wiersze okolicznościowe oraz śpiewali pieśni patriotyczne.
Święto upamiętniono hasłami patriotycznymi, kwiatami, balonami w barwach ojczyctych oraz pogadankami w klasach.

przygotowała i opracowała p. Dorota Janowicz 

4 listopada 2012

Ślubowanie Klas Pierwszych


 Dzień 30 października 2012 roku był szczególnym świętem w naszej szkole. W tym dniu odbyła się uroczystość przyjęcia w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej uczniów wszystkich klas pierwszych.
Ślubowanie miało bardzo uroczysty charakter, na które zaproszeni byli  Rodzice uczniów klas pierwszych, dyrektor szkoły, wiceburmistrz p. Jacek Machynia, dyrektor PCPP-P i DM w Jaworze p. Bogusława Kałużna, przewodniczący Rady Rodziców p. Marek Kwiatkowski oraz wychowawcy klas pierwszych. 

Około godziny 09.00, po wspólnym spotkaniu klas na holu, wszyscy uczniowie i zaproszeni goście przybyli do sali gimnastycznej, która na ten dzień została specjalnie przygotowana i udekorowana.
Całą uroczystość poprowadziły uczennice z samorządu szkolnego Weronika Plewka oraz Aleksandra Daszkiewicz,  które znakomicie spisały się w swojej roli. Oprawa artystyczna utrzymana była w konwencji szkolnej.
 
Uroczystość samego ślubowania uświetniło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu narodowego. Zaraz potem głos zabrał Dyrektor Szkoły p. Sławomir Kałużny oraz zaproszeni goście, którzy w kilku ciepłych zdaniach przekazali naszym najmłodszym uczniom najlepsze życzenia na wszystkie lata dalszej nauki.
Po zakończeniu tej części, nadszedł czas na prezentację programu artystycznego przygotowanego przez pierwszoklasistów. Z uśmiechem na ustach pięknie recytowali recytowali wiersze, które przeplatane były piosenkami szkolnymi. Uczniowie nagrodzeni zostali gromkimi brawami. 

 
Następnie nadszedł czas na najważniejszy punkt programu, czyli moment ślubowania. Wszyscy uczniowie klas pierwszych wypowiadali tekst przysięgi, a przedstawiciele poszczególnych klas, ślubowali przed sztandarem szkoły. Wszyscy zostaliśmy  pasowani przez Pana Dyrektora na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie. Od naszych pań wicedyrektor otrzymaliśmy pamiątkowe identyfikatory szkolne, a wychowawczynie wręczyły nam akt ślubowania.


Dźwięk szkolnego dzwonka zakończył uroczystą Akademię, nie był to jednak jeszcze koniec atrakcji dla bohaterów dnia. Uczniowie klas pierwszych bowiem wraz z rodzicami udali się do swoich sal. Tam czekał na nich słodki poczęstunek i spotkanie integracyjne z wychowawcą.
Mamy nadzieję, że dzień ślubowania na długo zapadnie w pamięć naszym najmłodszym uczniom i będzie im przypominał, że szkoła to miejsce wytężonej pracy, ale też miejsce gdzie „znaleźć możemy przyjaciół najlepszych na świecie…”.


 
przygotowała i opracowała Anetta Żołyńska
zapraszamy do galerii zdjęć :)