29 maja 2013

Gminny Konkurs Plastyczny

Uczniowie klas I - III wzięli udział w konkursie plastycznym "Posprzątaj po swoim pupilu" .
Celem konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zasad czystości w miejscach publicznych poprzez sprzątanie przez właścicieli nieczystości pozostawionych przez psy, którymi się opiekują.
Uczniowie klas pierwszych swoje prace konkursowe przedstawili w formie grafiki komputerowej, które  samodzielnie wykonali podczas pozalekcyjnych zajęć  koła informatycznego "B@jtek", pod opieką p. Anetty Żołyńskiej.
Kryteria oceny prac konkursowych:
 • Zgodność wykonanej pracy z tematem
 • Estetyka Pracy
 • Technika Pracy
 • Oryginalność, pomysłowość
 • Samodzielność
Czekamy teraz na oficjalne wyniki konkursu, które zostaną także ogłoszone na stronie www.bolkow.pl

Organizatorami konkursu byli:

 1. Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Gminami Zagranicznymi Rady Miejskiej w Bolkowie
 2. Urząd Miejski w Bolkowie
 3. Gminno - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bolkowie

27 maja 2013

Powiatowy Konkurs Matematyczny20 maja 2013 roku w naszej szkole odbył się IV POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY „ABAK” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych. 
Konkurs  „ABAK” zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. Składał się z dwóch etapów, I etap - eliminacje szkolne, które wyłoniły pięcioosobowe drużyny szkolne i II etap -  powiatowy, w którym wzięło udział 5 najlepszych drużyn z powiatu jaworskiego, w tym drużyna z naszej szkoły.
W skład drużyny szkolnej miały wejść następujące osoby:
1. Szymon Fica – kl. 3c (31 pkt.),
2. Hubert Kucharczyk – kl. 3c (25 pkt.),
3. Zuzanna Madurska – kl. 3b (24 pkt.),
4. Marcel Suchojad – kl. 3c (21 pkt.)
5. Iwona Purgał – kl. 3a (19 pkt.).
Z powodu wyjazdu klasy 3b na „zieloną szkołę” i nieobecności Szymona Ficy z kl.3c drużyna zmieniła swój skład na następujący:
1. Hubert Kucharczyk – kl.3c (25 pkt.),
2. Marcel Suchojad – kl.3c (21 pkt.),
3. Iwona Purgał –kl. 3a (19 pkt.),
4. Natalia Świderska – kl. 3a (16 pkt.),
5. Marcelina Panasiewicz – kl. 3a (15 pkt.),
czyli osoby, które miały najwyższą liczbę punktów (zgodnie z regulaminem konkursu).
Nasza szkoła w kategorii drużynowej zdobyła tytuł MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO, a w kategorii indywidualnej tytuł MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO otrzymał HUBERT KUCHARCZYK z kl. 3c.

            Całej naszej szkolnej drużynie  i MISTRZOWI składany gratulacje i życzymy dalszych osiągnięć matematycznych.
                                                                                                                       Notatkę przygotowała:
                                                                                                                             Beata Szydłowska

Szkolny Konkurs Matematyczny17 maja 2013 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” dla uczniów klas II i III szkół podstawowych . 
Konkurs  „ABAK” organizowany jest przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. Składa się z dwóch etapów, I etap to eliminacje szkolne, które wyłaniają pięcioosobową drużynę i II etap, eliminacje powiatowe, w których bierze  udział 5 najlepszych drużyn z powiatu jaworskiego. 
Etap powiatowy wyłoni:


·        W kategorii drużynowej:
*   MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
*   I WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK”
*    II WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK”
·        W kategorii indywidualnej:
*     MISTRZA MATEMATYKI W KATEGORII KLAS DRUGICZ
*     MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
*     MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
*     I WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
*   II WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas drugich i trzecich, którzy wykazują zainteresowanie matematyką.
Konkurs ma na celu:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych;
- popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
- umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich
  wiadomości i możliwości;
- wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką;
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu
  problemów;
- stworzenie właściwej atmosfery i życzliwej rywalizacji;
- dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.
W naszej szkole do konkursu przystąpiło 30 uczniów ze wszystkich  klas drugich i trzecich. Po 60 minutowym „łamaniu głów” komisja konkursowa w składzie: Marzena Łącka i Beata Szydłowska, sprawdziła i oceniła prace uczniów według klucza odpowiedzi i nadesłanej punktacji.
Komisja wytypowała drużynę szkolną, czyli pięć osób, które poprawnie rozwiązały najwięcej zadań. Do drużyny zakwalifikowali się:
1. SZYMON FICA, ucz. kl. 3c – 31 pkt.
2. HUBERT KUCHARCZYK, ucz. kl. 3c – 25 pkt.
3. ZUZANNA MADURSKA, ucz. kl. 3b – 24 pkt.
4. MARCEL SUCHOJAD, ucz. kl. 3c – 21 pkt.
5. IWONA PURGAŁ, ucz. kl. 3a – 19 pkt.
Szóste miejsce zajął HUBBERT MIESZAŁA, ucz. kl. 3b – 18 pkt., a siódme NATALIA ŚWIDERSKA, ucz. Kl. 3a – 16 pkt. i są to osoby rezerwowe w drużynie szkolnej. 

Wszystkim laureatom składamy gratulacje i życzymy powodzenie w II etapie powiatowym, który odbędzie się w naszej szkole 20 maja 2012 roku o godz. 9:30.

                                                                                                Notatkę przygotowała:
                                                                                                     Beata Szydłowska


24 maja 2013

Międzyszkolny Teurniej Wiedzy Ogólnej
 29 kwietnia 2013 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie spotkali się z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Kaczorowa, by zmierzyć się w Turnieju Wiedzy "Jeden z dziewięciu". Wszyscy dzielnie radzili sobie z pytaniami, rozpoznawali zabytki, fragmenty wierszy, zagadki dźwiękowe. Wykazali się także wysokim poziomem wiedzy na temat symboli państwowych i europejskich.Wszyscy uczestnicy oraz kibicujące im grupy, zaprezentowały się wzorową postawą i dobrym humorem.
Uczestnicy z klas I - III SP Bolków to:
 • Mateusz Andrzejewski Ia
 • Maja Maziarz IIc
 • Zuzanna Bednarska IIc
 • Zuzanna Madurska IIIb
 • Marcelina Panasiewicz IIIa  
Uczestnicy ze SP Kaczorów to:
 • Wiktoria Giniowiec
 • Dominika Hudyma
 •  Kacper Toda
 • Karolina Pawelak
 Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce - ZUZANNA MADURSKA
II miejsce - WIKTORIA GINIOWIEC
II miejsce - KAROLINA PAWELAK
wyróżnienie otrzymał -MATEUSZ ANDRZEJEWSKI - jedyny uczeń pierwszej klasy, który zajął czwarte miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom!  Wasza wiedza była naprawdę imponująca :)


Organizatorami konkursu były: Anetta Żołyńska i Krystyna Janas
 

14 maja 2013

Dbamy o zdrowie

 Pod tym hasłem klasy pierwsze spotkały się w piątek 27 kwietnia z Panią dr Haliną Nawrocką. Podczas spotkania pierwszaki dowiedziały się, że dla zachowania dobrej kondycji najważniejszy jest ruch, codzienna porcja warzyw i owoców oraz picie wody. Gdy będziemy pamiętali o tych zaleceniach z pewnością będziemy cieszyli się dobrym zdrowiem. 
 Uczniowie mieli także okazję zapytać Panią Doktor m.in.: Co Pani Doktor najbardziej lubi w swojej pracy? Ile trzeba się uczyć by zostać lekarzem? Jak i co słyszy się przez stetoskop? Co robić by być zdrowym? Pani Doktor wyczerpująco odpowiedziała na zadane przez dzieci pytania i zaproponowała wspólną zabawę ruchową przy muzyce, która nie tylko wprowadziła dzieci w dobry nastrój, ale dowiedzieliśmy się, że jej zastosowanie ma wpływ na poprawę pracy naszego mózg  Na naszym spotkaniu była także obecna Pani Aneta Strzelecka Dyrektor SPZOZ w Bolkowie, która wręczyła wszystkim pierwszakom odznaki za wspólną zabawę.
W imieniu uczniów i wychowawczyń klas pierwszych bardzo dziękuję P. dr Halinie Nawrockiej i P. Dyrektor Anecie Strzeleckiej za pomoc i współpracę w realizacji naszych celów i zamierzeń.

opracowała p. Marzena Łącka