19 lutego 2018

Walentynki

14 lutego obchodziliśmy klasowe Walentynki. Z tej okazji wychowawczyni klasy III d przygotowała wiele atrakcji dla swoich ulubieńców m. in. pyszny poczęstunek oraz grupowe zajęcia plastyczne pt. "walentynkowe serce". Walentynki to nie tylko święto zakochanych ale również okazja do tego, aby przypomnieć sobie o codziennym okazywaniu życzliwości i szacunku do swoich klasowych kolegów.

W dniu świętego Walentego
Nic nie może dziać się złego,
Nikt nie może się dziś złościć,
Bo dziś nadszedł dzień miłości...
Mamy dzisiaj walentynki,
święto chłopca i dziewczynki.
Takich co to się kochają
no i sobie też ufają..
opracowanie Marlena Sobczyk

Warsztaty plastyczne "Zima w mojej miejscowości"

Klasa III d wzięła udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych w Domu Kultury przez instruktora Wiesława Flaczyńskiego. Prace wykonywane przez uczniów związane były z tematem "Zima w mojej miejscowości".

 Dodatkowo malunki zostały zgłoszone na konkurs, którego celem jest rozwijanie umiejętności obserwacji zmieniającej się przyrody oraz dostrzeganie zjawisk i zdarzeń zachodzących podczas pory roku jaką jest zima. 

Założeniem konkursu jest też rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego wśród uczestników, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi oraz popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik.
 Wyniki konkursu już niebawem. 


opracowanie Marlena Sobczyk

Tłusty czwartek

Według tradycji, która głosi: "Podobno ci, co w dzień Tłustego Czwartku zjedzą choć jednego pączka, mogą liczyć na szczęście", klasa III d  nie chciała ryzykować utratą szczęścia i objadała się smacznymi pączkami.
 Przy tej okazji uczniowie zapoznali się również z legendą związana  z pewnym okrutnym krakowskim burmistrzem o nazwisku Combr.


opracowanie Marlena Sobczyk

15 lutego 2018

ZAPRASZAMY DO KONKURSU


Zapraszamy do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Logopedyczno – Plastycznym
„Tworzymy rymy”.

           
  Regulamin Konkursu
  
1. Temat konkursu Tworzymy rymy”.

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Męcince im. Mikołaja Kopernika.

3. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:  
                                       I – dzieci od 3 do 6 lat
                                       II – dzieci  7 do 10 lat (edukacja wczesnoszkolna)

4. Celem konkursu jest wzbogacenie zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu, rozbudzenie twórczości plastycznej i wyobraźni. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, pedagoga, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych.

5. Czas trwania konkursu od 05.02.2018. do 13.04.2018r.

6. Na konkurs należy nadesłać pracę plastyczną przedstawiającą parę rymujących się wyrazów.  Na odwrocie rysunku należy zamieścić tekst rymów.

7. Format pracy: A4. Technika: dowolna (rysunek, malowanka, wyklejanka, wydzieranka, collage, …)

8. Każda szkoła i przedszkole mogą przesłać maksymalnie 10 prac z danej kategorii wiekowej.

9. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę (do pobrania w załączniku). 

10. Praca powinna  być wykonana samodzielnie pod opieką rodzica, nauczyciela, logopedy lub innej dorosłej osoby.
11. Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres organizatora: 
Zespół Szkół Męcince, 59- 424 Męcinka 10b z dopiskiem III Międzyszkolny Konkurs Logopedyczno - Plastyczny pt. „
Tworzymy rymy”.

12. Termin nadsyłania prac do  13 kwietnia 2018r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.

13. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania.

14
.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem.

15. Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność organizatora.

16.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:
– uznaniem warunków regulaminu,
– wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem; a także na stronie internetowej szkoły, gminy, powiatu  lub prasy lokalnej.

17. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla laureatów.

18. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora.

19. Koordynator  konkursu: Anetta Jaworska
(mail: jaworskaan @wp.pl, tel.504 575 850)
 Zespół Szkół w Męcince  tel.76 870 82 85, mail: zszmecinka @interia.pl

20. Koordynator konkursu w Szkole Podstawowej w Bolkowie: logopeda Beata Szydłowska.

21. Eliminacje szkolne trwają do 28 marca 2018 roku, tzn. do tego dnia prace plastyczne proszę dostarczać do logopedy Beaty Szydłowskiej lub wychowawcy. Spośród wszystkich prac, wytypowanych zostanie 10 najciekawszych, które zostaną przesłane do szkoły w Męcince.