23 września 2010

Szkolna akcja "Sprzątanie Świata"

Dnia 23 września 2010 r. odbyła się w naszej szkole akcja Sprzątanie Świata. W tym roku to ogólnopolskie przedsięwzięcie przebiegało pod hasłem "Chrońmy bioróznorodność - segregujmy odpady". W tym dniu wszyscy uczniowie szkoły sprzątali wyznaczone tereny w naszym mieście.
Celem prowadzonej akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątnięcia śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów, po długofalowe programy ekologiczne.
 
 
 
 
 
 
 

17 września 2010

Zawody sportowe z Doksy

16 września bierzącego roku w ramach realizowanego projektu pn. "Turystyczne zagospodarownie terenu rekreacyjnego Krysia w Bolkowie", uczestniczyliśmy w otwarciu placu zabaw. Organizatorzy imprezy przygotowali wiele niespodzinek i atrakcji. Wszyscy mogliśmy podziwiać zamgania sportowe reprezentacji uczniów klas II ze Szkoły Podstawowej i uczniów z Doksy. Przeprowadzono szereg konkursów, w których uczestnicy zdobywali cenne punkty dla drużyny i nagrody rzeczowe.
Drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Bolkowie pod opieką p. Anetty Żołyńskiej wystąpiła w składzie:
 • Adamczyk Paweł
 • Bożek Mateusz
 • Dolecka Kaja
 • Figura Seweryn                                       
 • Jakubczyk Adam
 • Kamiński Sebastian 
 • Karkowski Artur
 • Kwiatkowski Wiktor                               
 • Nispoń Szymon
 • Ołdak Maciej
 • Podkówka Patryk
 • Szarynger Hubert
 • Szemberski Dawid
 • Strach Karolina
 • Traczyk Aleksandra

  Zmagania sportowe przeplatały się z występami artystycznymi zespoły "Wesoluchy" ze Szkoły Podstawowej w Bolkowie, którego opiekunem jest p. Iwona Kwiatkowska.
  Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie pucharów dla drużyn z Doksy i Bolkowa. Do szkoły wróciliśmy z pucharem i pozytywnymi wrażeniami. Jeszcze długo będziemy wspominać te niecodzienne zawody sportowe.
   
      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
     9 września 2010

  Bezpieczna droga do szkoły

   Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego w pobliżu szkoły. Ze względu na szereg niebezpieczeństw zagrażających najmłodszym, jak co roku we wrześniu, nowo przybyli uczniowie odbyli spotkanie z policjantem, na którym rozmawiali na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Poznali zagrożenia związane z poruszaniem się w drodze do i ze szkoły, rozróżniali pojęcia: droga, ulica, jezdnia, chodnik, pobocze.  Przypomnieli sobie jak praktycznie stosować pięć zasad przechodzenia przez ulicę. Teraz uczniowie wiedzą jak należy bezpiecznie korzystać z ruchu drogowego.
  Z nowym rokiem, z tornistrami pełnymi książek i zeszytów oraz ze świeżymi jeszcze wspomnieniami z letniego wypoczynku wyruszamy w drogę do szkoły i
  PAMIĘTAMY !
  • Przez jezdnię przechodzimy tylko w miejscu dozwolonym !
  • Nigdy nie przebiegamy przez jezdnię ! 
  • Nie bawimy się w pobliżu jezdni !
  • Pamiętamy o odblaskach !
    
   Życie i zdrowie najwyższą wartością dla człowieka.

   
   

   
   

   
   
   

  8 września 2010

  Kalendarz imprez i konkursów na rok szkolny 2010/2011

  • wrzesień - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
  • wrzesień - KONKURS PLASTYCZNY "Bezpieczna droga do szkoły"
  •  październik - JESIENNY MECZ  MATEMATYCZNY "Mistrz Matematyki"  KLASY  II - III
  • październik - ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
  • listopad - JESIENNA OLIMPIADA SPORTOWA NA WESOŁO KLASY I - III
  • listopad - KONKURS PRZYRODNICZY "Jesienne spotkania z przyrodą"             KLASY  I - III
  • listopad - ANDRZEJKI - ZABAWY Z WRÓŻBĄ
  • grudzień - MIKOŁAJKI
  • grudzień - KLASOWE  SPOTKANIA WIGILIJNE
  • styczeń - ZIMOWY MECZ MATEMATYCZNY "Mistrz Matematyki" KLASY  II - III
  • styczeń - KONKURS POLONISTYCZNY "Z polszczyzną za pan brat" KLASY III
  • luty - ZABAWA KARNAWAŁOWA KLASY I - III
  • marzec - POWITANIE WIOSNY - KOCHAJMY OGRODY
  • marzec - KONKURS PRZYRODNICZY "Wiosenne spotkania z przyrodą"             KLASY   I - III
  • kwiecień - WIOSENNY MECZ MATEMATYCZNY "Mistrz Matematyki"              KLASY  II - III
  • maj - KONKURS POLONISTYCZNY "Z polszczyzną za pan brat" KLASY III    
  • czerwiec - DZIEŃ DZIECKA
  • czerwiec - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

  1 września 2010

  Rok szkolny 2010/2011

  MISJA  SZKOŁY
   Dążenie by szkoła dała się lubić, była ciepła i ludzka, zaspokajała potrzeby uczniów, rodziców oraz realizowała oczekiwania społeczne, by przygotowywała do prawdziwego uczestnictwa w kulturze i do jej współtworzenia, a także do życia w ciągle zmieniających się warunkach.
  WIZJA  SZKOŁY
  • W szkole panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji oraz pomocy i współdziałaniu.
  • Wychowanków uczy się miłości do Wielkiej i Małej Ojczyzny, szacunku do Narodu Polskiego, jego historii, tradycji i kultury.
  • Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • Uczeń jest kulturalny, szanuje rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, okazuje pomoc swoim rówieśnikom oraz jest ciekawy otaczającego go świata.
  • Nauczyciel jest: sprawiedliwy, konsekwentny, cieszy się autorytetem wśród uczniów i rodziców oraz budzi ich zaufanie. Rozwija zainteresowania uczniów. Zawsze służy pomocą dzieciom i rodzicom.
  • Dyrektor jest: dobrym pedagogiem, kulturalnym i życzliwym wobec uczniów, nauczycieli i rodziców.Tworzy właściwą atmosferę, jest sprawiedliwy i konsekwentny w działaniu. Umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem.
  • Rodzic aktywnie uczestniczy w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziała i wspiera nauczycieli w pracy,pomaga w rozwiązywaniu problemów szkoły i współuczestniczy i w podejmowaniu decyzji.
  • Zajęcia prowadzone są w taki sposób, żeby wydobyć i rozwinąć zdolności dziecka, nauczyć go samodzielnego rozwiązywania problemów oraz wiary we własne siły.
  • Klaso-pracownie nowocześnie wyposażone zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy, a sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko zapewniają warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów.
   Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zapewnia opiekę pedagoga, pielęgniarki i logopedy. Jest przyjazna i bezpieczna dla ucznia. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym.