29 kwietnia 2011

Ortograficzni laureaci

Dnia 26 kwietnia 2011 r. nasi szkolni laureaci wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym. Ich systematyczna praca, przyniosła wspaniałe dla nas wszystkich efekty. Zwycięzcami konkursu zostali:
 • Adrian Gierasimowicz kl. II a
 • Maciej Ołdak kl. II a
 • Seweryn Figura kl. II c
 • Karolina Stuchlak kl. II b
 • Kacper Kasprzyk kl. II b
Laureaci konkursu gminnego wezmą udział w Powiatowym Konkursie Ortograficznym.

27 kwietnia 2011

Nie straszna nam ortografia :)

Jak co roku najlepsi znawcy ortografii z naszej szkoły, spotkali się aby łamać pióra i głowy nad tegorocznym tekstem dyktanda.
Celem konkursu jest:
 • odkrywanie talentów polonistycznych wśród uczniów szkół podstawowych
 • propagowanie zasad poprawnej polszczyzny
 • sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym
O miano znawcy ortografii rywalizowało 38 uczniów klas II i III . Mamy nadzieję, że konkurs zachęca uczniów do pracy nad ortografią oraz stwarza  możliwość konfrontacji własnych osiągnięć z rówieśnikami.


 • Mistrzowie ortografii: Adrian Gierasimowicz kl. II a, Kacper Kasprzyk kl. II b, Seweryn Figura kl. II c, Sandra Wiącek kl. III a, Hubert Janas kl. III b.
 
 • Wicemistrzowie ortografii: Maciej Ołdak kl. II a, Karolina Stuchlak kl. II b, Adrian Lewicki kl. IIIc, Kacper Kubacki kl. III b, Weronika Laskowska kl. III b, Katarzyna Dudek kl. III a, Krzysztof Sawicki kl. III a, Izabela Rybińska kl. III a.
Oprócz prestiżowego tytułu Mistrza Ortografii laureaci konkursu  wezmą udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym.
 • Odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie konkursu p. D. Janowicz, p. I. Kwiatkowska oraz p. M. Łącka
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 kwietnia 2011

Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzony jest na całym Świecie 22 kwietnia. W naszej szkole odbył się z tej okazji uroczysty apel, którego motto brzmiało " Piękno tej Ziemi zmusza mnie do wołania o zachowanie jej dla przyszłych pokoleń".

Inscenizację o tematyce ekologicznej przygotowali uczniowie klasy V c pod opieką p. B. Pawłowskiej-Waligóry i p. J. Makuch .
Z tej okazji przeprowadzony został także konkurs plastyczny wśród uczniów klas I - III. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali:
 •   I miejsce - Dawid Kritschgau kl. II a
 •  II miejsce - Martyna Abramek kl. I c
 • III miejsce - Paweł Turlejski kl. II a
Mam nadzieję, że apel nie tylko podobał się uczniom, ale też skłonił ich do refleksji nad własnym zachowaniem. Czy szanują swoją planetę? Czy będą wzorowymi ekologami i podejmą działania zmierzające do poprawy stanu środowiska? Czas pokaże ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


21 kwietnia 2011

Z wizytą w Oczyszczalni Ścieków

Dnia 20 kwietnia 2011 r. wspólnie z klasą IIa, IIIb oraz III c, odbyliśmy wycieczkę do nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków w Szymanowie.
Tam poznaliśmy cały proces oczyszczania ścieków. Zobaczyliśmy jak wyglądają zbiorniki biologiczne, a także przepompownie.
Wiemy, że ścieki bytowo - gospodarcze z osiedli wiejskich i miejskich mogą być wykorzystywane do nawożenia gleby, ponieważ zawierają azot, fosfor, potas.
Rozłożone biologicznie odpady wywożone są poza teren obiektu w celu zagospodarowania terenu w postaci żyznej ziemi.
 
 
 
 
 
 
 

15 kwietnia 2011

Talenty matematyczne

Dnia 15 kwietnia 2011 r. przeprowadzony został Szkolny Konkurs Matematyczny "ABAK". Udział w nim wzięli  uczniowie klas II i III, którzy wykazują zainteresowanie matematyką.

Konkurs Matematyczny "ABAK" ma na celu wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką.
Spośród startujących 36 uczestników, do etapu gminnego zakwalifikowli się następujący uczniowie:
 • Michał Fica - kl. III a
 • Sandra Wiącek - kl. III a
 • Adrian Gierasimowicz - kl. II a
 • Wiktoria Podmokła - kl. II a
 • Hubert Janas - kl. III b
Listę uczniów rezerwowych stanowią: Dawid Szemberski kl. II b, Krzysztof Sawicki kl. III a.
Drużynie reprezentującej naszą szkołę ~ życzymy powodzenia:)
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu - p. A. Wójciak, p. B. Szydłowska