4 października 2011

Dni Sportu

Dni Sportu w naszej szkole zorganizowane zostały w formie rywalizacji sportowej między uczniami poszczególnych klas I - III. Z tej okazji rozegrane zostały różnorodne konkurencje, w których każdy mógł wziąć udział i sprawdzić swoje możliwości.
Cele imprezy:
  •  Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku
  • Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej
  • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
Dzień ten upłynął w miłej i sportowej atmosferze, gdzie nie zabrakło również sportowego dopingu. Wszyscy uczestnicy przestrzegali zasad Fair Play.