2 września 2012

 
 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego odbyła się dnia       03 września 2012 r. 

 
Wszystkich uczniów klas piewrszych - serdecznie witamy w szeregach naszej społeczności uczniowskiej