14 października 2015

Pasowanie na ucznia

W Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie naukę w pięciu klasach pierwszych rozpoczęło w tym roku szkolnym 103 uczniów. Dnia 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej w  naszej szkole uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami, rodzicami oraz przybyłymi gośćmi, uczestniczyli w podniosłej uroczystości jaką było pasowanie na ucznia.
            Uroczystość ślubowania na uczniów klas pierwszych rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły- p.Sławomira Kałużnego, który przywitał wszystkich zebranych. Kolejną częścią uroczystości pasowania na ucznia pierwszoklasistów był ich występ artystyczny, do którego dzieci zostały przygotowane przez swoje wychowawczynie. Pierwszoklasiści z pełnym zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. To był ich egzamin, który zdali na "szóstkę".
            Tuż po występach uczniów nadszedł moment najbardziej oczekiwany przez dzieci- akt pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej. Dyrektor za pomocą symbolicznego ołówka pasował wszystkie dzieci, które ślubowały "(...) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(...)".
            Po ceremonii pasowania na ucznia wystąpiły przedszkolaki z zaproszonych placówek. Z uwagą wysłuchaliśmy również przemówień zaproszonych gości: wiceburmistrza Miasta Bolków, przedstawiciela komisariatu policji w Bolkowie, przewodniczącą Rady Rodziców, Księdza proboszcza oraz Dyrektor Banku PKO w Bolkowie.

            Świeżo upieczeni uczniowie otrzymali upominki i dyplomy. Zostały im również wręczone prezenty, które otrzymali od przybyłych na tę uroczystość gości. Nad całą uroczystością opiekę sprawowały p. Anetta Żołyńska oraz p. Paulina Magierowska - wychowawczynie klas pierwszych.