31 maja 2012

Z wizytą w Multicentrum

Dnia 18.05.2012 r. uczniowie klasy I c oraz klasy V c uczestniczyli w ciekawych zajęciach w Multicentrum w Jaworze. Tematyką zajęć była "Zielona energia".

Poznaliśmy zastosowanie komputerów i pomocy naukowych do badania przemiany energii naturalnej. Konstrukcje z klocków K'nex - animacja, programowanie.
Kompozycje audio video - tworzenie własnych opracowań na komputerze - "Odgłosy natury". 

Uczniowie pracowali w zespołach, zmagali się z zadaniami i odkrywali pasje.

opracowała p. Dorota Janowicz

28 maja 2012

Zawody sportowe 2011/2012

W ramach cyklicznych zawodów sportowych w Domu Kultury rozegraliśmy ostatnie zawody, które po zsumowaniu punktów zdobytych w ciągu roku szkolnego, pozwoliły na wyłonienie mistrzów.
Zwycięski puchar na własność - zdobyli uczniowie klasy III a.
gratulujemy:) 


Konkurs Ortograficzny

Dnia 20.04.2012 r. - XII edycja Powiatowego Konkursu "Mistrz Ortografii" - etap szkolny
W konkursie wzięło udział 30 dzieci: 15 uczniów klas II i 15 uczniów klas III.

Organizowany konkurs miał na celu:
  • opanowanie poprawnej pisowni wybranej grupy wyrazów
  • wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych
  • podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych
WYNIKI  KONKURSU
I miejsce - Seweryn Figura kl. III c
II miejsce - Karolina Stuchlak kl. III b
III miejsce - Iwona Purgał kl. II a
Uczniowie ci reprezentowali, z sukcesem, naszą szkołę w etapie powiatowym.
WYRÓŻNIENIA
Zuzanna Madurska kl. II b
Wiktoria Podmokła kl. III a   Klaudia Hurynowicz kl. III c
Organizatorem konkursu była p. Z. Foksa, p. I. Kwiatkowska


Święto 2 maja

Pierwsze dni maja to dla nas Polaków czas szczególny. Wieloletnia tradycja każe nam ze szczególną atencją obchodzić Święto Konstytucji 3 Maja. Ta pierwsza na kontynencie europejskim konstytucja daje nam, Polakom, powód do dumy.

 
W 2004 roku Sejm ustanowił 2 maja Dniem Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Szacunek do symboli narodowych, to jeden z wyznaczników naszej obywatelskiej dojrzałości.
 
Pokazaliśmy, że nasze barwy narodowe są dla nas ważne.


15 maja 2012

Szkolny Konkurs Przyrodniczy


Dnia 19 kwietnia 2012 r. odbył się Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas II – III  ,,Wiosenne  spotkanie z przyrodą”- II edycja. Wiosenny konkurs był kontynuacją I   edycji konkursu ,, Jesienne spotkania z przyrodą”,  która odbyła się 10 listopada 2011 r. Wówczas laureatami konkursu zostali:
 KATEGORIA KLAS II
I miejsce – Marcelina Panasiewicz                kl. 2a
II miejsce – Iwona Purgał                             kl. 2a

III miejsce – Szymon Fica                            kl. 2 c
Wyróżnienie: Zuzanna Madurska, Maksymilian Wąsik – kl. 2b, Maja Woźniak kl. 2c
            KATEGORIA  KLAS III
I miejsce – Hubert Szarynger kl. 3b
II miejsce – Marta Hubar, Dawid Szemberski kl. 3b
III – miejsce – Karolina Stuchlak kl. 3b, Maciej Ołdak kl. 3a 

Wyróżnienie: Kaja Dolecka kl. 3a
Celem  I i II edycji konkursu było zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy o otaczającym świecie.
Laureatami  II edycji konkursu zostali:
KATEGORIA KLAS II
I miejsce – Zuzanna Madurska                    kl. 2 b
II miejsce – Marcelina Panasiewicz             kl. 2 a
III miejsce – Iwona Purgał                            kl. 2 a
Wyróżnienie: Natalia Świderska kl. 2a,  Patrycja Stanke   kl. 2 a.  Szymon Fica kl. 2 c, Maja Woźniak kl. 2 c 
KATEGORIA  KLAS III
I miejsce – Maciej Ołdak                  kl. 3 a
II miejsce – Wiktoria Podmokła       kl. 3 a
III miejsce – Kaja Dolecka kl. 3 a, Marta Hubar   kl. 3 b
Wyróżnienie: Artur Karkowski kl. 3 a, Adrian Gierasimowicz kl. 3 a, Wiktor Kwiatkowski kl. 3 b, Seweryn Figura kl. 3 c
Po podsumowaniu punktów  z  I  edycji   jak i edycji II wyłoniono mistrza i wicemistrza szkoły  w klasach II  i III .
 Klasa II
MISTRZ SZKOŁY -  Marcelina Panasiewicz      kl. 2 a
WICEMISTRZ  SZKOŁY- Iwona  Purgał          kl. 2 a
                                              - Zuzanna Madurska kl. 2 b
Klasa III
MISTRZ SZKOŁY -  Maciej Ołdak  kl. 3 a
WICEMISTRZ  SZKOŁY- Marta Hubar   kl. 3 b
  Organizatorzy :Dorota Janowicz, Magdalena Kolano

Konkurs Matematyczny ABAK


10 maja 2012 roku w naszej szkole odbyły się
eliminacje szkolne
do KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” . 
Konkurs  „ABAK” organizowany jest przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze. Składa się z dwóch etapów, I etap to eliminacje szkolne, które wyłaniają pięcioosobową drużynę i II etap, eliminacje powiatowe, w których bierze  udział 5 najlepszych drużyn z powiatu jaworskiego. Etap powiatowy wyłoni:
·        W kategorii drużynowej:

ü     MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK”
ü     I WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK”
ü     II WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK”
·        W kategorii indywidualnej:

ü     MISTRZA MATEMATYKI W KATEGORII KLAS DRUGICH
ü     MISTRZA MATEMATYKI W KATEGORII KLAS TRZECICH
ü     MISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
ü     I WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „ABAK” POWIATU JAWORSKIEGO
ü     II WICEMISTRZA KONKURSU MATEMATYCZNEGO "ABAK" POWIATU JAWORSKIEGO
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas drugich i trzecich, którzy wykazują zainteresowanie matematyką.
Konkurs ma na celu:

- rozwijanie zainteresowań matematycznych;
- popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
- umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i   możliwości
- wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką;
- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów;
- stworzenie właściwej atmosfery i życzliwej rywalizacji;
- dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

W naszej szkole do konkursu przystąpiło 30 uczniów ze wszystkich  klas drugich i trzecich. Po 60 minutowym „łamaniu głów” komisja konkursowa w składzie: Pani Dorota Menkarska, Aleksandra Wójciak i Beata Szydłowska, sprawdziła i oceniła prace uczniów według klucza odpowiedzi i nadesłanej punktacji. Komisja wytypowała drużynę szkolną, czyli pięć osób, które poprawnie rozwiązały najwięcej zadań. Do drużyny zakwalifikowali się:

1. SEWERYN FIGURA, ucz. kl. 3c – 38 pkt.
2. ADRIAN GIERASIMOWICZ, ucz. kl. 3a – 33 pkt.
3. WIKTOR KWIATKOWSKI, ucz. kl. 3b – 24 pkt.
4. SZYMON FICA, ucz. kl. 2c – 22 pkt.
5. KAJA DOLECKA, ucz. kl. 3a – 21 pkt.
Szóste miejsce zajął MACIEJ OŁDAK, ucz. kl. 3a – 20 pkt. i będzie rezerwowym w drużynie.
Wszystkim laureatom składamy wielkie gratulacje i życzymy powodzenie w II etapie powiatowym, który odbędzie się w naszej szkole 23 maja 2012 roku o godz. 10.

                                                                                                Notatkę przygotowała
                                                                                                                              Beata Szydłowska