23 maja 2018

Czytam, więc jestem:)

II EDYCJA KONKURSU CZYTELNICZEGO
„ CZYTAM, WIĘC JESTEM”

w Szkole Podstawowej w Bolkowie
rok szkolny 2017/2018

Dnia 23 maja 2018 r. odbył się II etap konkursu czytelniczego. Konkurs skierowany był do uczniów klas II – III Szkoły Podstawowej w Bolkowie. Polegał na przeczytaniu książek z zestawu załączonego do  regulaminu konkursu. Uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego znajomość treści przeczytanych książek przeprowadzonego w dwóch etapach: zimowym i wiosennym.
CELE KONKURSU
1.      Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
2.      Rozbudzanie czytelniczych zainteresowań uczniów.
3.      Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4.      Zachęcanie uczniów do zabawy z książką.
5.      Pobudzanie wyobraźni.
6.      Poprawianie techniki czytania.
7.      Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Laureatami konkursu w kategorii klas II zostali:

   I miejsce – Mateusz Perun, Nikola Marut
 II miejsce – Jakub Andrzejewski
III miejsce – Wiktoria Siwocha

Laureatami konkursu w kategorii klas III zostali:

    I miejsce – Piotr Belniak
  II miejsce – Wiktoria Przygoda
III miejsce – Mateusz Łuczkowiec


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na apelu szkolnym w czerwcu 2019 r.


Organizatorzy konkursu - nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
 Anetta Żołyńska (klasy II) i Aleksandra Wójciak (klasy III).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz